Etxean arriskua prebenitzeko estrategiak

Prebentzio emozionalean hazten > Sin categoría > Euskera > Etxean arriskua prebenitzeko estrategiak
Prevención de riesgos en el hogar

Etxeko arriskuen prebentzioa familia osoaren lana da, bai txikiena, bai adinekoena, baina azken horiek dute erantzukizunik handiena arrisku-egoerak ebaluatzeko duten gaitasunagatik. Gogoan izan nahi ez diren lesio guztiak saihestu daitezkeela lelo soil batekin: GELDITU / PENTSATU / JARDUN.

Etxean arriskua prebenitzeko estrategiak

Etxean gertatzen diren ustekabeko istripuek osasun-arazoak sor ditzakete, hainbat aldagairen arabera. Adibidez, agente kimikoekiko esposizioa. Begien bistakoa denez, gogoratu haurraren ingurunea aztertzen baduzu, lehenik eta behin kontuan izan behar dugula aldagai horiek adingabearentzat irisgarriak edo zailak diren (GELDITU). Ebaluatu zer egin dezakegun haurrak arrisku-iturri horretara ez hurbiltzeko, bai kokapenagatik, bai sarbideagatik (PENTSATU). Azkenik, arrisku-iturria ukitzea eragozten edo saihesten duten neurriak hartzen ditu (JARDUN). Horrek guztiak hainbat maila edo urrats ditu, eta horiek azal ditzakegu aipatu dugun kasu zehatzarekin.

Prebentzio primarioa

Haurra arriskuaren eraginpean ez badago, argi dago lesioak saihestuko ditugula. Gure etxean lixibarik ez badugu, ezinezkoa izango da intoxikaziorik edo erredurarik izatea.

Prebentzio sekundarioa

Gertatzekotan, gorabehera horien ondorioak murrizten baditugu, a posteriori jardungo dugu, eta, beraz, kalteak txikiagoak izan daitezen jardungo dugu. Lehen sorospenetarako kit bat beti prest izatea, adibidez.

Prebentzio tertziarioa

Lesioa gertatu ondoren, ziurtatu behar dugu tratamendurik eraginkorrena aplikatzen dugula lesioen larritasuna murrizteko.

Etxean arriskua prebenitzeak lesioak saihesten ditu

Garrantzitsua da jakitea etxeetan prebentzio eraginkorrak lesioak saihesteko helburua izan behar duela, eta, horregatik, hiru aldagai garrantzitsutan eragin behar duela: haurrak, agente eragilea eta gertatzen den ingurunea. Oso gai serioa da, adingabekoen heriotza-tasa 2013an, 10-14 urte bitartekoena, 100.000 biztanleko 60 hildako. Azken urteotan kopuru horiek behera egin badute ere, erne egon behar dugu eta elkarrekin lan egin gure seme-alaben osasuna zaintzeko.

Gure proiektuak prestakuntzaren eta aholkularitzaren bidez lagundu nahi dizu. Gure adingabeen arriskuen prebentzioaren alde lan egiten dugu.

Zer gertatuko da etxean…? 1.

Related Posts