Aurkezpena

Prebentzio
emozionalean hazten

arrisku emozionalen prebentzioari buruzko unitate didaktiko bat proposatzen die Lehen Hezkuntzako 3., 4. eta 5. mailako ikasleei eta irakasleei, COVID-19a barne, aplikazio digital baten bidez.

Ikasleek aukera izango dute beren ikaskuntzak aztertzeko eta prebentzio-arauak, hiru Pak, ezagutu eta aitortzeko : Eguneroko egoeren bidez, Gelditu, Pentsatu eta Proposatu (zure burua behatu, ezagutu eta kudeatu), haiek horiek identifikatzeko gai izan daitezen eta egungo egoerara estrapolatu ahal izan ditzaten, jokoen bidez ikasiz prebentzioaren eta babesaren garrantzia beren ingurune guztietan: “Hiru Cak (etxea, kalea eta ikastetxea (Gazteleraz, casa, calle eta colegio))”.

Prebentzioan hazten

PROIEKTUA AZALTZEN DUEN WEBINARRA

Helburu orokorra:

Ikasleen artean prebentzioaren eta arriskuen aurreko babesaren garrantzia sustatzea, COVID-19aren egungo osasun-krisiak protagonismo handiagoa emanez, osasun integralaren kontzeptutik abiatuta.

Berariazko helburuak:

  • Osasun integralaren kontzeptua eta ohitura osasungarriek gure ongizatean eta komunitatean dituzten onurak ulertzea.
  • Indarguneei eta ahuleziei buruz hausnartzea
  • Baloratzea eskuratutako ikaskuntzak eta erresilientzia-gaitasuna.
  • COVID-19a zer den jakitea, bai eta horren sintomak eta birus horren eta antzeko beste batzuen aurrean prebenitzeko eta babesteko neurriak ere.
  • Estrategia zehatzak bultzatzea aurre egin beharreko arrisku eta arriskuei aurre egiteko.
  • Prebentzio emozionalaren kontzeptua bereiztea.
  • Norberaren eta taldearen osasunari buruzko hausnarketa bultzatzea..
  • Familiekiko, ikaskideekiko, ikastetxearekiko eta komunitatearekiko lotura sendotzea, erabakiak hartzen parte hartuz.
HARREMANETARAKO

ESKU-HARTZEA ESKATU